4 thực phẩm phổ biến dễ chứa nhiều chì, trẻ càng ăn nhiều càng tổn thương não

Chì là một kim loại độc có thể gây tổn hại cho hệ thần kinh, đặc biệt là ở trẻ em và có thể gây ra các chứng rối loạn não và chậm phát triển. Chì có thể tồn tại trong không ít những thực phẩm mà trẻ ăn hàng ngày.