Ipagdiwang natin ang Buwan ng Wikang Pambansa!

Faye Valencia
The Inbox


Ni Shielo Mendoza, Yahoo! Southeast Asia

Itinakdang ipagdiwang tuwing Agosto, ang Buwan ng Wika ay isang taunang pagdiriwang upang bigyang halaga ang ating pambansang wika — ang Filipino.

Habang ang lahat ay inaanyayahang makilahok sa mga palatuntunang humihikayat sa paggamit ng pambansang wika, kami sa Yahoo! ay nagpasya na gamitin ang Filipino para sa pagsulat ng mga ulo at buod ng mga balitang aming ilalathala sa aming pambungad na pahina nitong ika-15 ng Agosto.

Hinihikayat rin namin kayong isulat ang inyong mga saloobin sa wikang Filipino.

Mahalin natin ang sariling atin.

***

The month of August marks the annual celebration of Buwan ng Wika, which reminds us to pay tribute to Filipino as our national language.

As everybody is encouraged to participate in activities promoting the use of the national language, we at Yahoo! Philippines decided to use Filipino in writing headlines and teasers for the stories we will feature on our front page on August 15.

We are also encouraging our readers to write their comments in Filipino.

Let us love our own.