Hoàng đế đầu tiên của Việt Nam và số phận bi ai khiến người đời xót xa

Nói về cuộc đời và sự nghiệp của Lý Nam Đế, sử gia Ngô Sĩ Liên nhận định: “Tiền Lý Nam Đế dấy binh trừ bạo, đáng là thuận đạo trời, thế mà cuối cùng đến nỗi bại vong là vì trời chưa muốn cho nước ta được bình trị chăng?".