Nagkakamali ng dinig sa mga salita? 7 warning signs ng auditory processing disorder sa bata

·7 min read

Alamin kung ano ang auditory processing disorder na isang problema sa pandinig ng bata.

Mababasa sa artikulong ito:

 • Mga sintomas ng kondisyon na APD o auditory processing disorder.

 • Paano malulunasan ang problema sa pandinig ng bata na ito?

Problema sa pandinig ng bata

Napapansin mo bang madalas na hindi nakakasunod sa mga instructions ng maayos ang iyong anak? Halimbawa, nang sinabihan siya ng teacher niya na isulat ang ‘17’ ngunit ‘70’ ang naisulat niya? O kaya naman naguguluhan siya sa mga salitang ‘couch’ at ‘cow’.

Kung isang beses lang naman itong nangyari ay wala namang dapat ikabahala. Dahil maaaring may naging problema lang sa pronunciation, accent o masyadong mahina ang pagkakasabi ng teacher niya ng mga salita. Kaya naman ang resulta ay hindi niya ito maayos na narinig.

Pero kung madalas na itong nangyayari, maaring may ibang dahilan na dapat tutukan. Sapagkat ang madalas na maling pagkakarinig ng iyong anak sa mga salita ay palatandaan ng kondisyon na kung tawagin ay auditory processing disorder.

Isa itong problema kung saan ang pandinig ng bata na hindi dapat basta balewalain at dapat bigyan agad ng pansin.

Ano ang Auditory Processing Disorder (APD)?

problema sa pandinig ng bata
problema sa pandinig ng bata

Image Source: Unsplash

Ang auditory processing disorder ay maiuugnay sa pagkakaroon ng learning problem sa 3-5% ng mga batang nag-aaral. Ito ay dahil hindi naiintindihan ng utak ang mga salita kahit na ito ay sinasabi ng malinaw at malakas.

Ang mga batang nakakaranas ng kondisyon na ito’y hindi natutukoy ang pagkakaiba ng mga salita dahil sa hindi maayos na nag-cocoordinate ang kaniyang tenga at utak. Kaya naman ang mga salitang ‘50’ at ‘15’ o ‘round’ at ‘found’ ay kaniyang napagpapalit.

Bagama’t nahihirapan ang isang batang may APD sa pag-process ng mga tunog at salita, ito naman ay hindi basehan o sukatan ng kaniyang katalinuhan.

Sapagkat tulad ng ibang bata, may angking kakayahan at karunungan rin sila. Ang kailangan nila ay dagdag na suporta mula sa kanilang mga magulang at guro para matagumpay nilang magawa ang mga task nila sa bahay at eskwelahan.

Mga skills na naapektuhan ng auditory processing disorder

Ang isang bata o adult na nakakaranas ng kondisyon na auditory processing disorder ay maaring mahirapan sa mga sumusunod na skills:

 • Auditory discrimination: Ito ay kung saan nahihirapan ang isang bata na matukoy, mai-kumpara at ma-distinguish ang mga iba’t ibang tunog.

 • Auditory memory: Ito ay kung saan ang isang bata ay nahihirapang matandaan ang mga naririnig niyang salita kahit ito ay kasasabi pa lang.

 • Audible o auditory figure-ground discrimination: Ang batang may APD ay nahihirapang mag-focus sa mga mahahalagang tunog sa isang maingay at magulong kapaligiran.

 • Auditory sequencing: Ang batang may APD ay hindi naiintindihan o natatandaan ang mga eksaktong pagkasunod-sunod ng mga salitang sinasabi sa kaniya. Kaya naman ang resulta ay nahihirapan siyang i-interpret ito.

Sa kabuuan, ang batang may APD ay may poor listening skills. Kaya naman sila ay nahihirapang maka-pickup ng tunog sa loob ng classroom o sa palaruan. Mas nagiging maayos lang ang kanilang pakikkinig kung sila ay nasa tahimik na lugar.

Mga sintomas ng Auditory Processing Disorder

Samantala, ang mga sintomas ng APD na dapat bantayan sa isang bata ay ang sumusunod:

 • Madalas na hindi naririnig ng tama ng iyong anak ang mga salita at tunog sa kaniyang paligid.

 • Ang maingay na paligid ay nakaka-overwhelm sa iyong anak.

 • Nahihirapang makasunod sa mga instructions na sinasabi sa kaniya ang iyong anak.

 • Palaging naisusulat ng mali ang mga salita na binibigkas sa iyong anak.

 • Ang verbal math problems ay mahirap para sa iyong anak.

 • Nahihirapan siyang makinig sa mga basic conversation sa mga maiingay na lugar.

 • Nahihirapan siyang ma-identify ang mga naririnig niyang mga salita o pag-uusap.

Mga posibleng dahilan ng Auditory Processing Disorder

Hindi pa malinaw kung ano talaga ang dahilan ng pagkakaroon ng APD. Pero suggestions ng mga mananaliksik ito ay maaring may kaugnayan sa trauma, lead poisoning, seizure disorder o chronic ear infections.

Ito ay sinasabing maaring palatandaan rin ng mga sumusunod na kondisyon sa isang bata.

BASAHIN:

Paano nada-diagnose ang Auditory Processing Disorder?

problema sa pandinig ng bata
problema sa pandinig ng bata

Image Source: Unsplash

Sa oras na mapansin ang mga sintomas ng APD sa iyong anak ay mabuting dalhin siya agad sa isang pediatrician. Ito ay para ma-tingnan siya nito at makuloy kung may problema sa pandinig ng bata ang iyong anak.

Kung makita nga ng doktor na hirap na makarinig ng maayos ang iyong anak ay irurukemenda siya nito sa isang audiologist. Ito ay para makita kung paano ang magiging response niya sa mga tunog.

Para ma-diagnose ang APD ay kailangang sumailalim sa mga listening test ang isang bata para matukoy kung siya ay nakakaranas ng mga sumusunod na isyu.

 • Auditory figure-ground: Ito ay kung nahihirapan ang isang bata na maintindihan ang mga sinasabi sa kaniya kapag sobrang ingay ng kaniyang paligid. Karaniwan ito sa loob ng silid-aralab, cafeteria o palaruan na sobrang nakaka-frustrate sa isang bata.

 • Auditory closure: Sa oras na masyadong mabilis o mahina ang boses ng nagsasalita sa isang bata ay nahihirapan siyang maintindihan ang mga salitang sinasabi nito.

 • Dichotic listening: Kapag maraming nagsasalita sa loob ng isang kwarto ay nahihirapan ang isang bata na mag-focus sa kaniyang pinapakinggan.

 • Temporal processing: Ito ay kung saan nahihirapan ang isang bata na ma-process ang temperament ng isang speech. Hindi niya matukoy kung ang sinabi ba sa kaniya ay tanong o isang pahayag base sa pitch at intonation nito. Nahihirapan rin siyang maintindihan ang humor, riddle at sarcasm.

 • Binaural interaction: Kapag nahihirapan ang isang bata na ma-locate kung saan nagmumula ang tunog sa isang kwarto. Ayon sa mga eksperto, ito ay may kaugnayan sa brain trauma at seizure disorders.

Lunas sa Auditory Processing Disorder

Ang APD ay madalas na nararanasan ng mga bata at kusang nawawala habang siya ay lumalaki na. Madalas, ang kondisyon na ito ay nakakaapekto sa bata hanggang sa 14 taong gulang. Matapos nito ay nagiging maayos na ang pandinig ng isang bata.

Sa ngayon, wala pang specific treatment para sa APD. Bagama’t may mga maaaring gawin ang mga magulang at guro para matulungan ang isang bata na nakakaranas ng kondisyon na ito. Ito ay ang sumusunod:

 • Speech-language therapy

 • Occupational therapy para sa sensory issues at auditory timing

 • Counselling para depression at anxiety

 • Art therapy para ma-build ang self-esteem ng isang bata

Maaari ring irekumenda ng isang audiologist na gumamit ng remote microphone system ang isang bata. Ito ay isang assistive hearing device na pinalalakas ang boses ng kumakausap sa isang batang may APD.

Ang microphone ay sinusuot ng taong kumakausap sa bata, habang ang earphone ay nakapasok sa tenga ng batang may APD.

Sa eskuwelahan ay maaari ring pakiusapan ang mga guro na magdahan-dahan sa kanilang pagsasalita para maka-catchup ang batang may APD.

Makakatulong din kung lalakasan nila ang kanilang boses o gumamit sila ng gestures para mas maipaliwanag pa ang gusto nilang sabihin.

Puwede ring i-request sa school authorities na gumamit ng computer programs na ginawa para sa mga APD. Sa tulong nito ay mas na-proprocess ng isip ng batang may APD ang mga tunog o salitang naririnig kahit maingay ang kaniyang paligid.

Paano matutulungan ang isang batang may APD?

problema sa pandinig ng bata
problema sa pandinig ng bata

Image Source: Pexels

Sa inyong bahay ay mayroon ka ring magagawa para matulungan ang iyong anak na may APD. Ang mga ito ay ang sumusunod:

 • Sa tuwing makikipag-usap sa iyong anak ay siguraduhing tahimik ang iyong paligid.

 • Gumamit ng visual cues sa tuwing makikipag-usap sa iyong anak lalo na kapag magbibigay sa kaniya ng instructions.

 • Gumamit ng keywords sa pakikipag-usap sa iyong anak para kaunti lang ang mga salitang kailangan niyang i-process o intindihin.

 • Magsalita ng malakas at maayos sa iyong anak. Magdahan-dahan kung kinakailangan.

 • I-double sa iyong anak kung naintindihan niya ang iyong mga sinabi.

 • Gumamit ng mga notes o maglagay ng chart sa dingding na gumagamit ng symbols sa oras na magbibigay ng instructions sa iyong anak gaya nalang halimbawa sa mga gawaing-bahay.

 • I-on ang subtitles ng pinapanood ng palabas o pelikula sa TV para sa iyong anak.

 • I-encourage ang iyong anak na magsabi sa oras na hindi niya maitindihan ang sinasabi sa kaniya.

Makakatulong din ng makipag-usap ka palagi sa guro ng iyong anak para kamustahin ang kalagayan niya. Ganoon rin upang magkaisa kayong matulungan ang iyong anak sa pagharap niya sa APD na kaniya namang malalampasan habang siya ay lumalaki at tumatanda. Hingin rin ang tulong ng mga kapatid at kaibigan niya na may malaking maitutulong rin upang maharap niya ng maayos ang kondisyon.

Ang artikulong ito ay orihinal na inilathala sa wikang Ingles sa theAsianparent Singapore at isinalin na may pahintulot sa wikang Filipino ni Irish Mae Manlapaz.

The post Nagkakamali ng dinig sa mga salita? 7 warning signs ng auditory processing disorder sa bata appeared first on theAsianparent Philippines: Your Guide to Pregnancy, Baby & Raising Kids.

Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting