Where Greco Belgica stands

No to RH Law

I don't like the RH Bill. I think ito ay pakikialam ng pamahalaan sa puder ng Simbahan. Sa palagay ko, ang problema hindi bata. Ang problema ay trabaho at pagkakakitaan... Kahit marami ang tao, basta's may trabaho mabubuhay yan at aasenso yan. Pero kahit walang anak yan, kung walang trabaho, mamamatay sa gutom yan.

No to divorce

I don't believe that the government has a moral right to enter into Church business. Ang divorce ay usapin po ng Simbahan yan at ng pamilya... Unang una meron na tayong annulment. Kita niyo ang nangyari sa annulment? Kaya nagmahal yan dahil ang binabayaran niyo diyan legal fees... dahil nakialam na naman ang pamahalaan.

No to same-sex marriage

Marriage is a religious exercise, it is a rleigious ordinance. Papano mo ikakasal ang lalaki sa lalaki at babae sa babae eh ang kinakasal lang naman sa banal na kasulatan ay babae at lalaki.

Ngayon, gusto nila magsama? Ok lang sa akin. Pero para pilitin ang Simbahan na ikasal sila ay hindi po pupwede yun dahil ang nagkakasal po Diyos lang.

Yes to death penalty

I am for death penalty. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang death penalty po para magkaroon ng hustisya ang inabuso... at ito po ay para sa mga kriminal. Kung kayo po ay walang ginagawang masama, wala po dapat tayong ikatakot sa death penalty pero kung ikaw ay gumagawa ng masama, dapat kang matakot sa death penalty, dapat kang matakot sa kabayaran ng inyong kasalanan.

So tama na ilagay natin ang death penalty para yung gagawa ng masama magdadalawang-isip at nang sa gayun, mapoprotektahan ang taong bayan.

Pero kailangan natin ng reform sa justice system. Kailangan nating pabilisin ang hustisya dito. Kawawa ang mga inosente, kawawa ang mga naaakusahan dito nang wala namang kasalanan dahil sa tagal ng hustisya dito sa atin. I am for the jury system.

On territorial dispute with China

We have to protect our own territory. We have to beef up our armed forces and train our young to become protectors and heroes of our country.

I am for exercising all diplomatic efforts with China but we should always remember na dapat nating mahalin ang ating sariling bayan kapag pinapasok na tayo ng dayuhan. Hindi ko sinasabing makipag-away tayo pero ang sinasabi ko, maghanda tayo.

Go back to Greco's page

Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting